խնդրում ենք սպասել

կայքը բեռնվում է

Ընդունելության համար անրաժեշտ փաստաթղթեր

  1. Դիմում հայտ (լրացվում է տեղում)
  2. Երեխայի ծննդյան վկայականի պատճեն
  3. Երեխայի մասին հարցաթերթիկ (լրացվում է տեղում)
  4. Պայմանագիրը կնքող ծնողի անձնագրի պատճեն
  5. Երեխայի առողջության մասին տեղեկանք
  6. 2 լուսանկար 3×4 և 10×15